Επικοινωνία

Ωράριο λειτουργίας :  Εργάσιμες ημέρες - 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.


Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2281079624 - Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ / Γραμματεία
2281079625 - Fax
2281079626 - Εκπαιδευτικοί
2281079627 - Κοινωνικοί Λειτουργοί
2281079628 - Ψυχολόγοι


E-mail : mail@kday.kyk.sch.gr