Το προσωπικό

         Σχολικό έτος 2016-2017
 • Εμμανουήλ Πολίος – Αν.Προϊστάμενος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας.
 • Μαργαρίτα Γουρνίκη - Εκπαιδευτικός Α/θμιας - Δασκάλα
 • Αικατερίνη Μπατγίδου - Εκπαιδευτικός Α/θμιας - Δασκάλα
 • Γκόλφω Βήτα, Νηπιαγωγός.
 • Μαργαρίτα Βέρα Κουφού, Λογοθεραπευτρια.
 • Νερατζούλα Σαλπιγγίδου - Εκπαιδευτικός B/θμιας - Φιλόλογος
 • Χρυσάνθη Λάγγα - Εκπαιδευτικός B/θμιας - Μαθηματικός
 • Καλλιόπη Κοντοφάκα - Ψυχολόγος
 • Σουζάνα Σιάπκα - Ψυχολόγος
 • Σταματία Κιτσάκη - Ψυχολόγος 
 • Στυλιανός Σικιαρίδης - Κοινωνικός Λειτουργός.
 • Κωνσταντίνος Γεροδιάκομος – Κοινωνικός Λειτουργός.
 • Γιάννης Πετρίδης – Διοικητικό προσωπικό