Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Οδηγός Προφορικών Εξετάσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο ακόλουθος οδηγός συντάχθηκε από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύρου τον Ιανουάριο του 2016, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, καθώς και σχετικά έγγραφα αρμόδιων φορέων, και στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων αναφορικά με τις προφορικές εξετάσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.