Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

!!ΝΕΟ!! - ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΟΥΤο νέο έντυπο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Σύρου που αφορά στην κατάκτησης δεξιοτήτων των νηπίων που παραπέμπονται για αξιολόγηση από τα σχολεία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΟΥ *

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από Νηπιαγωγό  

Προσαρμοσμένο από τον Πίνακα Αξιολόγησης Κατάκτησης Δεξιοτήτων Νηπίου της  Τότας Αρβανίτη - Παπαδοπούλου
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Οδηγός Προφορικών Εξετάσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο ακόλουθος οδηγός συντάχθηκε από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύρου τον Ιανουάριο του 2016, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία, καθώς και σχετικά έγγραφα αρμόδιων φορέων, και στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων αναφορικά με τις προφορικές εξετάσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Έντυπα αίτησης για αξιολόγηση μαθητών

Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών μαθητών

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό.

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Δημοτικού 

(για μαθητές από τη Β' Δημοτικού και μετά)

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

(για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)


Αξιολόγηση Κατάκτησης Δεξιοτήτων Νηπίου

(για μαθητές Νηπιαγωγείου)

Δημοσιότητα υποστηρικτικών δομών – Νέο σχολείο