Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Οδηγίες υποψηφίων για τις προφορικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2015

Χρήσιμες οδηγίες από τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων γονέων παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες , αναφορικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Έντυπα αίτησης για αξιολόγηση μαθητών

Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών μαθητών

Συμπληρώνεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό.

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Δημοτικού 

(για μαθητές από τη Β' Δημοτικού και μετά)

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

(για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου)

Δημοσιότητα υποστηρικτικών δομών – Νέο σχολείο